ABOUT US

ทำไมต้องเลือกร้านเรา
1. ประเมินราคาให้ท่านก่อนตัดสินใจ รับรองว่าไม่แพง
2. ทางร้านเลือกสินค้าที่ดีที่สุดในระดับราคาเดียวกันให้ท่านเลือกใช้
3. งานปราณีต ตรงต่อเวลา รับประกันเรื่องของภายในบ้านท่าน
4. พนักงานและช่างติดตั้ง ดูแลสถานที่ทำการติดตั้งให้สะอาด เรียบร้อย
5. งานเล็ก งานใหญ่ เรารับทำให้หมด
6. บริการของเรา ถือ คติว่า "ทำให้ให้ดีที่สุด เพื่อให้ท่านพอใจ"

OUR LOCATION
Office
CNX DESIGN Co., Ltd.
209/26 Wualai Rd., Haiya, Mueng, Chiangmai 50100 Thailand
Fax: (+66) 53-200895
Website: www.cnxdesign.com
P: (+66) 53-200893-4 089-75655880641595156
Email :
amareensony@hotmail.com , amareensony@gmail.com , mk.cnxdesign@gmail.com
Map CNX DESIGN Co., Ltd.

 
  
view